TisperN.UCH. IPO.1. Norsk Vinner 2018. Romi`s Qwelle, 
VA.1.&.Norsk Vinner. NV.2018. Cacib, BIR, BIG og BIS.
(Sch.H.3. Fred v Rumbachtal - N.&S.Uch Ipo.1. Filippina V Athaba)N.UCH. NV-2019, NJV-2018, BH-VT Romi`s Xi,
(Ipo.2. Aldo v Grafenbrunn - N.Uch NV-18, Ipo.1. Romi`s Qwelle)
Brukshundkåret, Nordisk Cert, BIR.
Norsk Juniorvinner. NKK. Dogs4all.2018. Norsk Vinner NKK Dogs4all. 2019.N.UCH. NORD.JV.- 2018, BH - VT. Romi`s Xexxi,
(Ipo.1. Aldo v Gtafenbrunn - N.Uch, NV-18,Ipo.1. Romi`s Qwelle.)
BIR. Nordisk Juniorvinner 2018. NKK.Dogs4allN.UCH. SL.1. Romi`s Qippi, V.4. NV.2018. BIR.
(Sch.H.3. Fred v Rumbachtal -N.&S.Uch Ipo.1. Filippina V Athaba)IPO.1. N.UCH. L.CH. Romi's Vibby. V.5.NV. 2019. BIR. 
(Gondor v Regina Pasis - Filippina v Athaba)N.&S.UCH IPO.1, Filippina v. Athaba, VA.3. NV. 2015. Beste motprøve NV. 2015.
(Gigolo v Bärenschlucht - Chipsina v Holtkämper See)N.& S.UCH, IPO.1, IFH.1. Romi`s Odi. Cacib og BIR. V.7. NV. 2015. 
Nr.1,LP.3 NV.2014. Nr.1,LP.1 NV.2012.
(Furbo degli Achei - Int.N.&S.UCH, Sch. 3, Romi`s Jessa)N.& S.Uch. IPO.1. Romi`s Pepita. Cacib og BIR.
(Hagadals Figo - Int.N.&S.UCH, Sch. 3, Romi`s Jessa)

Levert av  
mangadexmangadex